Jokilaakson Sairauskassan hallinto 2020

Kassanjohtaja Maritta Kivi , 040 179 8895 tai 040-7213874,ext-etunimi.sukunimi(at)kela.fi
Vakuutussihteeri Tarja Kymäläinen , 040 179 8894 ,ext-etunimi.e.sukunimi(at)kela.fi


Kassan hallituksen puheenjohtaja :

Petri Kivelä puh. 040 - 521 3916


Kassan hallituksen varapuheenjohtaja:

Hannu Ahonen puh. 0400 - 636 176

Hallituksen jäsenet / henkilökohtaiset varajäsenet:


Timo Lainkari / Mika Häyhänen
Hannu Ahonen / Jari Myyry
Jari Peltonen / Johanna Hakonen
Reima Lahtinen / Asko Koskinen
Timo Hietanen / Sari Karuveha
Petri Kivelä / Mika Temonen

Kassan asiantuntijalääkäreinä toimivat:


Kelan asiantuntijalääkärit Timo Korpio ja Anne Torpström