Jokilaakson Sairauskassan hallinto 2021

Kassanjohtaja Maritta Kivi, 040 179 8895 tai 040 721 3874, ext-etunimi.sukunimi(at)kela.fi

Vakuutussihteeri Tarja Kymäläinen, 040 179 8894,ext-etunimi.e.sukunimi(at)kela.fiKassan hallituksen puheenjohtaja :

Petri Kivelä puh. 040 521 3916


Kassan hallituksen varapuheenjohtaja:

Hannu Ahonen puh. 0400 636 176 (30.9.2021 asti)


Hallituksen jäsenet / henkilökohtaiset varajäsenet:


Timo Lainkari / Mika Häyhänen (31.1.21 asti)
Hannu Ahonen (30.9.21 asti) / Jari Peltonen
Hilkka Lindberg / Kari Saarinen
Reima Lahtinen / Asko Koskinen
Timo Hietanen (27.1.21 asti) / Sari Karuveha
Petri Kivelä / Johanna Hakonen

Kassan asiantuntijalääkäreinä toimivat:


Kelan asiantuntijalääkärit Timo Korpio ja Anne Torpström