Jokilaakson Sairauskassa

Jokilaakson Sairauskassa on työpaikkakassa, joka maksaa sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia ja sääntöjensä mukaisia lisäetuuksia vakuutetuilleen.


Sairauskassan vakuutetut koostuvat pääosin UPM:n Jokilaakson tehtaiden työssäkäyvästä sekä eläkkeelle siirtyneestä henkilöstöstä.


Kassan vakuutusmaksu on työsuhteessa olevalta kassan vakuutetulta 1,3 prosenttia vakuutetun työnantajalta saamasta ennakkoperintälain alaisesta palkasta. Eläkkeellä olevalta vakuutetulta peritään 1,7 prosenttia hänen eläketulostaan. Palkkaa ja eläkettä samanaikaisesti saavalta henkilöltä peritään vakuutusmaksu sekä palkasta että eläkkeestä ja häneen sovelletaan näiden sääntöjen mukaisia työsuhteessa työnantajaan olevaa henkilöä koskevia määräyksiä.


Palkattomalla vapaalla olevan vakuutusmaksu on 40 euroa kuukaudessa.


Historiaa:

Sairauskassatoiminta Jämsänjokilaaksossa alkoi vuonna 1902, kun Jämsänkoskelle perustettiin Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n Jämsänkosken tehtaan sairaus- ja hautausapukassa.

Vuonna 1953 Kaipolaan alettiin perustamaan omaa Sairauskassaa.

Vuoden 1999 alusta Jämsänkosken ja Kaipolan sairauskassat sulautuivat yhteen, jolloin perustettiin nykyinen Jokilaakson Sairauskassa.


Uutiset

OTA KÄYTTÖÖN SÄHKÖINEN ASIOINTIPALVELU IRIS (31.05.2024)
Sähköinen asiointipalvelu Iris Jokilaakson Sairauskassa on ottanut käyttöön sähköisen asiointipalvelun, jonka nimi on IRIS. Palvelun käyttö on vapaaehtoista, asiointi..

31.05.2024  KESÄN AUKIOLOAJAT
09.04.2024  HUHTIKUUN KASSANKOKOUS 23.4.2024
21.12.2023  JOULUN AJAN AUKIOLOAIKA